ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΓΩΜΕΝΗ ΜΕ ΣΙΤΑ

Πόρτα ανοιγόμενη με μεντεσέδες ελατηρίου & μαγνητική μονόφυλλη / δίφυλλη